10-lecie działalności Katedry UNESCO im. Janusza Korczaka Interdyscyplinarnych Studiów nad Rozwojem i Dobrostanem Dziecka

W dniu 13 grudnia 2015 roku  w siedzibie APS odbyło się spotkanie z okazji 10-lecia działalności Katedry UNESCO im. Janusza Korczaka Interdyscyplinarnych Studiów nad Rozwojem i Dobrostanem Dziecka. Spotkanie zostało zorganizowane  we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem im. Janusza Korczaka.

Tematyka spotkania dotyczyła dziesięcioletniej aktywności Katedry UNESCO im. Janusza Korczaka. Dyskutowano na temat obszarów i form współpracy Katedry UNESCO z polskimi placówkami noszącymi imię Janusza Korczaka.