Promocja książki dr Ewy Lewandowskiej – Tarasiuk w Muzeum Literatury na Starówce

         8 stycznia 2014 roku, w Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie na Starym Mieście, odbyła się promocja książki dr Ewy Lewandowskiej – Tarasiuk p.t. Każdy w sobie cień pięknego nosi  Eseje i felietony publikowane w „Dzienniku Polskim” w Londynie w latach 2009- 2012, Wydawnictwo Pani Twardowska. Książka ta stanowi zapis artykułów drukowanych w cotygodniowym, weekendowym wydaniu Dziennika, najstarszej polskiej gazety, istniejącej na Wyspach Brytyjskich od ponad 70 lat. SŁOWA OBRAZY DŹWIĘKI, to kolumna otwarta na łamach gazety dla głosu autorki, w której stara się ona przybliżać polskość w jej kulturowym wymiarze, prowokować do dialogu z nią, zachęcać do refleksji w różnorakich jej kontekstach: lokalnych i globalnych. To dyskurs wokół  tradycji i wpisanych w nią rozpoznawalnych kulturowych kodów, jak i rejestrowanie i próba interpretacji nowego oblicza polskości, rodzącego się dzisiaj poza granicami Kraju. To głos adresowany do wszystkich pokoleń emigracyjnych, zarówno emigracji niepodległościowej, jak i najmłodszych Polaków, wyjeżdżających na Wyspy Brytyjskie po 2004 roku.

                 Felietony i eseje autorki wyrażają ogromne poczucie wspólnoty rodaków znad Wisły i znad Tamizy w czasach, w których rodzi się nowe oblicze polskości poza granicami kraju. Wybitna humanistka Maria Janion, powiedziała, że ojczyzna, to słowa, obrazy i melodie... Autorka książki w bogactwie swych interpretacji uświadamia czytelnikowi sens tych słów .....

              Uroczystość promocji otworzyła i powitała gości kustosz Muzeum, Katarzyna Jachimiak, spotkanie prowadziła red. Małgorzata Kamykowa z PR I Polskiego Radia, o książce, współpracy z Ewą Lewandowską –Tarasiuk w polskim Londynie, mówił wybitny znawca polskiej sztuki emigracyjnej, prof. Jan Wiktor Sienkiewicz z UMK w Toruniu. Autorka książki zaprezentowała kulturowe  bogactwo wątków swych esejów i felietonów. Teksty prezentowały studentki Akademii Pedagogiki Specjalnej, kierunku animacji społeczno- kulturowej: Aleksandra Błachno i Luiza Lutek. Na sali, wśród licznie zgromadzonej publiczności, przyjmującej z aplauzem przedstawiane prezentacje byli profesorowie Naszej Akademii i wielu innych środowisk akademickich, dziennikarskich, artystycznych. Uroczystość zaszczycił Rektor APS, prof. Jan Łaszczyk, wspierający nasze przedsięwzięcia w dialogu z polskim Londynem. Promocję uświetnił koncert muzyki polskiej w wykonaniu Doroty Całek – sopran i Edwarda Wolanina – fortepian.

relacja z wydarzenia

galeria zdjęć