W dniu 21 października 2015 r., Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej otrzymała Honorową Odznakę Primus in Agendo, ustanowioną Rozporządzeniem Rady Ministrów.
Rektor APS, prof. Jan Łaszczyk odebrał Odznakę w imieniu Uczelni z rąk Rzecznika Praw Dziecka pana Marka Michalaka, występującego w imieniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza.
Odznaka nadawana jest przez ministra właściwego do spraw pracy, zabezpieczenia społecznego i rodziny osobom fizycznym, organizacjom oraz instytucjom za szczególne działania lub zasługi na rzecz rynku pracy, polityki społecznej lub rodziny. Jest ona wyrazem uznania dla aktywnej, pełnej zaangażowania i oddania postawy wyróżnionego, najciekawszych i najbardziej wartościowych inicjatyw, nowatorskich osiągnięć oraz innowacyjnych projektów, a także rzetelności i ofiarności w podejmowanych działaniach.