Katedra Socjologii Zmiany Społecznej
Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
ZAPRASZA DO UDZIAŁU W KONFERENCJI NAUKOWEJ

INSTYTUCJE I OBYWATELE W SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ
NA PRZYKŁADZIE PUŁTUSKA

20 STYCZNIA 2017 ROKU
AKADEMIA PEDAGOGIKI SPECJALNEJ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ
UL. SZCZĘŚLIWICKA 40, WARSZAWA
BUDYNEK C, AULA B
GODZINA 10:30

CHARAKTER:
Konferencja będzie poświęcona podsumowaniu wyników badań zrealizowanych w ramach projektu badawczego Katedry Socjologii Zmiany Społecznej.

UDZIAŁ:
UDZIAŁ W KONFERENCJI JEST BEZPŁATNY
Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń udziału w konferencji do 17 stycznia 2017 roku na adres email:  robertpawlak@aps.edu.pl

PROGRAM

KONTAKT:
W przypadku pytań prosimy o kontakt z dr Robertem Pawlakiem,
zastępcą dyrektora Instytutu Filozofii i Socjologii Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
(tel. 793 930 738 lub robertpawlak@aps.edu.pl).