Pani mgr Aleksandra Gajcy – absolwentka Instytutu Psychologii Stosowanej Akademii Pedagogiki Specjalnej zajęła III miejsce w kategorii: prace magisterskie z zakresu rehabilitacji medycznej (dotyczy rozwiązań mających wpływ na lepsze funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i zawodowym) w XI edycji ogólnopolskiego konkursu na najlepszą prace magisterską i  doktorską, których tematem badawczym jest zjawisko niepełnosprawności w wymiarze: zdrowotnym, zawodowym lub społecznym OTWARTE DRZWI – moduł A programu - Wsparcie inicjatyw PFRON w 2014 roku. Nagroda za pracę magisterską pt „Akceptacja choroby i umiejscowienie kontroli zdrowia a style radzenia sobie ze stresem u osób chorujących na schizofrenię”, napisaną pod kierunkiem dr n. med. Beaty Hintze.

Gratulujemy!

więcej...