Miło nam poinformować, że Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej na ostatnim XI Zjeździe (Warszawa, 4-7 września br.) przyznało dr Annie Zajenkowskiej prestiżową I nagrodę im. Roberta Zajonca za znaczący dorobek publikacyjny młodego badacza w 2014 roku. Akademia Pedagogiki Specjalnej była, wraz Uniwersytetem Warszawskim, Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej i Uniwersytetem im. Kardynała Wyszyńskiego współorganizatorką tegorocznego Zjazdu.

Dr Anna Zajenkowska jest adiunktem w Katedrze Psychologii Społecznej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Jej zainteresowania naukowe obejmują międzykulturową psychologię społeczną, w tym porównawcze analizy uwarunkowań reakcji agresywnych oraz funkcji temperamentu w regulacji zachowań społecznych. W szczególności w badaniach skupia się na ustaleniu znaczenia sytuacji w uruchamianiu reakcji agresywnych u kobiet i mężczyzn w różnych kulturach. Ponadto, interesują ją poznawcze podstawy różnic międzypłciowych oraz międzykulturowych w zakresie wrogich atrybucji. Autorka i współautorka publikacji, m.in. w czasopismach międzynarodowych Journal of Intercultural Communication; Stress and Health, Personality and Individual Differences; czy Journal of International Psychology.
Ponadto, zajmuje się psychodynamiczną psychoterapią indywidualną i grupową, a także prowadzeniem treningów kompetencji międzykulturowych.