Pod patronatem Akademii Pedagogiki Specjalnej, nakładem Gdańskiego Wydawnictwa Psychologicznego, ukazała się książka Profil osiągnięć ucznia. Przewodnik dla terapeutów i nauczycieli autorstwa Jacka Kielina.
Nowe – poszerzone i uaktualnione – wydanie nieocenionej pomocy dla nauczycieli i terapeutów pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie pozwoli dokładniej ocenić poszczególne obszary rozwojowe dziecka, a także pomoże w konstruowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych. Autor więcej uwagi poświęcił dobrej operacjonalizacji poszczególnych prób, aby można było jednoznacznie rozstrzygnąć zaliczenie bądź nie każdego z prezentowanych zadań. Precyzyjniej rozdzielił też sfery rozwojowe na poszczególne skale, co pozwoli lepiej śledzić postępy w rozwoju dzieci wymagających szczególnej opieki.
Skale obserwacyjne dotyczą:
•percepcji wzrokowej i słuchowej,
•dużej i małej motoryki,
•koordynacji wzrokowo-ruchowej,
•rozwoju społecznego i emocjonalnego,
•rozumienia mowy,
•wokalizacji i mówienia,
•naśladownictwa bezpośredniego i odroczonego,
•rozwoju poznawczego,
•samodzielności dziecka.
więcej...