Katedra UNESCO im. Janusza Korczaka i Instytut Psychologii Stosowanej w Akademii  Pedagogiki Specjalnej  im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie zapraszają studentów i kadrę akademicką

na wykład

"MY JOURNEY FROM CREATING EVIL TO INSPIRING HEROISM"

profesora  Philipa Zimbardo, wybitnego,  powszechnie znanego psychologa amerykańskiego.

Profesor Philip Zimbardo jest uznawany za "głos i twarz współczesnej psychologii". Zyskał sławę przede wszystkim za sprawą eksperymentu więziennego,, który w 1971 roku przeprowadził na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Stanforda. Zajmował się również badaniami nad nieśmiałością, co zaowocowało powstaniem w Palo Alto, przy Pacific Graduate School of Pschylogy Kliniki Nieśmiałości.

Profesor Zimbardo zajmuje się psychologią społeczną, psychologią zła, badaniami nad nieśmiałością i heroizmem dnia codziennego. Był wielokrotnie nagradzany jako edukator, badacz, pisarz, postać medialna oraz za zasługi dla psychologii. Otrzymał nagrodę Fundacji Vaclava Havla za całokształt badań nad naturą człowieka. Wśród ponad 400 publikacji jego autorstwa, w tym 50 podręczników i książek współautorskich znajdują się: podręcznik psychologii: “Psychologia i życie”, siódme wydanie książki “Psychologia. Kluczowe Koncepcje”, „Efekt Lucyfera”, „Paradoks czasu”, „Siła czasu”. 
Został uhonorowany nagrodą Ernesta Hilgarda za wkład naukowy do psychologii ogólnej. Profesor Zimbardo wychowywał się w getcie w Nowym Jorku i już wtedy zastanawiał się, dlaczego jego dobrzy koledzy schodzili na złą drogę? Teraz rozważa coś przeciwnego – czy i w jaki sposób zwykli ludzie mogą stać się "bohaterami dnia codziennego"? Utworzył organizację non-profit w San Francisco, której misją jest badanie i pobudzanie heroicznego działania u ludzi w każdym wieku i każdej narodowości. Więcej o tym projekcie na stronie http://heroicimagination.org/

Spotkanie odbędzie się w dniu 11 kwietnia 2014 roku (piątek), o godzinie 11:00, w auli im. Janusza Korczaka (aula "C", budynek C, I piętro), w Akademii Pedagogiki Specjalnej.

 

   *       *       *       *       *       *       *       * 

 

Janusz Korczak UNESCO Chair and the Institute of Applied Psychology at the Maria Grzegorzewska Academy of Special Education in Warsaw have the honour to invite students and academic staff to a lecture

"MY JOURNEY FROM CREATING EVIL TO INSPIRING HEROISM"
by professor Philip ZIMBARDO
a famous American psychologist, author of, among others, a monograph
The Lucifer Effect” („ Efekt Lucyfera”), PWN, 2012

The meeting will be held on 11 April 2014 (Friday)
at 11 a.m. in Janusz Korczak lecture hall (building C, 1st floor)
at the Maria Grzegorzewska Academy of Special Education
Szczesliwicka St. 40
www.aps.edu.pl

Philip Zimbardo is internationally recognized as the “voice and face of contemporary psychology” through his widely viewed PBS-TV series, Discovering Psychology, his media appearances, best-selling trade books, and his classic research, The Stanford Prison Experiment.

Zimbardo has been a Stanford University professor since 1968 (now emeritus), having taught previously at Yale, NYU, and Columbia University. He also continues to teach at the Naval Post Graduate School in Monterey (courses on the psychology of terrorism), and is professor at the Palo Alto University (teaching social psychology to clinical graduate students). Zimbardo has been given numerous awards and honors as an educator, researcher, writer, media contributor, and for service to the profession of psychology. He has been awarded the Vaclav Havel Foundation Prize for his lifetime of research on the human condition. Among his more than 400 professional publications, including 50 trade and textbooks, is the oldest current textbook in psychology, Psychology and Life, and Core Concepts in Psychology in its 7th Edition. His popular book on shyness in adults was the first of its kind, as was the shyness clinic that he started in the community and continues as a treatment-research clinic at the Palo Alto University in Palo Alto.