Doktoraty honoris causa Akademii Pedagogiki Specjalnej

Akademia przyznaje honorowe doktoraty od 2008 roku. Wyróżnienie to otrzymali;
Anna Dymna (2016r.)
Profesor Alicja Chybicka (2014r.)
Profesor Czesław Kupisiewicz (2013r.)
Profesor Szewach Weiss (2012r.)
Profesor Henryk Skarżyński (2011r.)
Profesor Ewa Łętowska (2009r.)
Thomas Hammarberg (2008r.)

Przedstawiamy sylwetkę laureatki doktoratu honorowego APS przyznanego w 2009 r.

Prof. dr hab. Ewa Łętowska,  od czerwca 2002 r.,  Sędzia Trybunału Konstytucyjnego RP, w latach 1988 -1992 Rzecznik Praw Obywatelskich RP, w latach 1992-1999 działalność w Centrum Edukacyjnym Fundacji Helsińskiej w Polsce.
Urodziła się w 1940 r., w Warszawie, ukończyła studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, od początku kariery akademickiej  (1962 – stanowisko asystenta) do chwili obecnej (tytuł i stanowisko profesora zwyczajnego) związana z Instytutem Nauk Prawnych PAN. Doktor honoris causa (2008) Uniwersytetu Gdańskiego. Jej działalność i dokonania naukowe koncentrują się wokół różnych aspektów prawa cywilnego, konstytucyjnego i prawach człowieka Aktywna również w międzynarodowym środowisku naukowym i społeczno-doradczym (m.in.- International Human Right Council, Carter Center, USA; Board of the European Foundation of Human Rights, Bruksela). Nagrodzona  przez Fundację  Friedrich –Ebert – Stiftung (1995, Bonn, RFN) za działalność na rzecz Praw Człowieka.
Dostrzegając i doceniając ogromne  znacznie aktywności i dokonań pani profesor Ewy Łętowskiej  na rzecz tworzenia świadomości społecznej potrzeby równego traktowania z pełnią Praw Obywatelskich osób niepełnosprawnych i marginalizowanych Senat Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie postanowił uhonorować Panią Profesor tytułem doktora honoris causa naszej Uczelni.