Doktoraty honoris causa Akademii Pedagogiki Specjalnej

Akademia przyznaje honorowe doktoraty od 2008 roku. Wyróżnienie to otrzymali;
Anna Dymna (2016r.)
Profesor Alicja Chybicka (2014r.)
Profesor Czesław Kupisiewicz (2013r.)
Profesor Szewach Weiss (2012r.)
Profesor Henryk Skarżyński (2011r.)
Profesor Ewa Łętowska (2009r.)
Thomas Hammarberg (2008r.)

Przedstawiamy sylwetkę laureata doktoratu honorowego APS przyznanego w 2012 roku.

Profesor Szewach Weiss
„Wolę ludzi, którzy patrzą sercem na drugiego człowieka, myślą sercem, niż takich czystych  intelektualistów”
Człowiek nauki i dyplomacji, wykładowca akademicki i polityk, wielki humanista, działający całe życie na rzecz międzyludzkiego i międzykulturowego dialogu. Otwarty na Innego i w Innym odnajdujący siebie. „Dziecko Holokaustu”, były ambasador Izraela w Polsce, dziennikarz, autor wielu książek naukowych, literackich i bogatej publicystyki.
Absolwent Wydziału Nauk Politycznych Uniwersytetu w Jerozolimie i Wydziału Prawa Uniwersytetu w Tel-Awiwie, twórca Wydziału Mediów na Uniwersytecie w Hajfie, doktor filozofii w dziedzinie nauk politycznych Uniwersytetu w Jerozolimie.
Urodził się 5 lipca 1935 roku w Borysławiu, w żydowskiej rodzinie kupieckiej. Beztroskie dzieciństwo małego Szewacha dramatycznie przerwała wojna. Chłopiec wraz z rodziną ukrywał się i dzięki pomocy Polaków, rodzinie Weissów udało się przetrwać. Potem zamieszkali oni w Gliwicach, Wałbrzychu i Głuszycy, w której młody Szewach uczył się w szkole żydowskiej.
W 1946 roku rodzina Weissów postanowiła przedostać się do Palestyny przez Czechosłowację, Austrię i Włochy, skąd udała się statkiem w dalszą podróż. W tym czasie ONZ ogłosiła decyzję o utworzeniu państwa Izrael. Po zdaniu matury Szewach Weiss służył w Izraelskich siłach zbrojnych. Po odbyciu studiów we wspomnianych uniwersytetach realizował działalność publiczną. Był członkiem Rady Miejskiej Hajfy (1969-1981) i Komitetu Centralnego Izraelskiej Partii Pracy (1977-1999). W roku 1981 został posłem do Knesetu, któremu przewodniczył w latach 1992-1996. Kneset delegował go również do Rady Europy, w której pracował w latach 1984-1999. W latach 2001-2004 przewodniczył Światowej Radzie Yad Vashem.
Prof. Szewach Weiss w latach 2000-2004 był ambasadorem Izraela w Polsce. Obecnie związany jest z Wydziałem Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, w którym prowadzi wykłady z historii i polityki Izraela. Od 2008 roku, na wspomnianym wydziale UW, jest Kierownikiem Centrum Badań nad Współczesnym Izraelem. Z Akademią Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej łączą Profesora kilkuletnie związki  - od 2008 roku jest Profesorem Wizytującym.
Profesor Szewach Weiss jest laureatem wielu prestiżowych nagród i odznaczeń, m.in. w 2004 roku otrzymał z rąk prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego Krzyż Wielki Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, został uhonorowany przez ministra Radosława Sikorskiego odznaką honorową „Bene Merito”. Należy też wymienić z 1995 roku – nagrodę za tolerancję przyznaną przez Ruch Piękny Izrael, w 1996 roku – nagrodę Amitaia  za uczciwość w służbie publicznej, w 1998 roku – nagrodę Brata Alberta. Prof. Weiss został odznaczony Honorowym Obywatelstwem Miasta Kalisza, Miasta Płońska i Miasta Wałbrzycha. W 2006 roku otrzymał doktorat honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego, a w 2011 roku doktoraty honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytety Medycznego w Łodzi. W 2008 roku – uhonorowany członkostwem Międzynarodowej Kapituły  Orderu Uśmiechu.
Jest tym, który uwikłany w dramatyczny los historii XX wieku, ocalał. I jest jednym z tych, którzy poświęcają swe ocalone życie kształtowaniu człowieczeństwa w jego najwznioślejszych sensach. Właśnie taka indywidualność, jak Szewach Weiss, swoim umysłem i sercem uczłowieczać może oblicze naszej ziemi.