Akademia Pedagogiki Specjalnej gościła w swych murach profesora  Philip Zimbardo, który wygłosił wykład "MY JOURNEY FROM CREATING EVIL TO INSPIRING HEROISM". W trakcie wykładu otwartego wyjaśnił, jak zmotywować się do heroicznego działania i zostać bohaterem dnia codziennego,  opowiedział również o jednym ze swoich najnowszych projektów. Jest nim organizacja non-profit, założona w San Francisco, której misją jest badanie i pobudzanie heroicznego działania u ludzi w każdym wieku i każdej narodowości (więcej o tym projekcie na stronie http://heroicimagination.org/). Wychodząc od kwestii „skąd bierze się zło", podejmie próbę odpowiedzi na pytanie „co zwykły człowiek może zrobić, żeby zwalczyć zło i zostać bohaterem dnia codziennego". Recepta wydaje się łatwa: – Na początek trzeba zacząć od drobnych gestów, np. powiedzieć komuś coś miłego czy postarać się zauważyć drugą osobę i jej potrzeby – radzi profesor.

galeria