Profesor Edyta Gruszczyk-Kolczyńska z Akademii Pedagogiki Specjalnej oceniła
w rozmowie z Dziennikiem Gazetą Prawną, że szkoła podstawowa to rzeźnia talentów.
Według przeprowadzonych przez nią badań ponad połowa pięciolatków ma talent matematyczny.
W pierwszej klasie – już tylko co ósmy uczeń, więcej…

zdjęcie Prof. Grusz.Kolczyńska

Profesor Edyta Gruszczyk-Kolczyńska