SPOTKANIA Z KSIĄŻKĄ

Serdecznie zapraszamy na spotkanie poświęcone dyskusji nad książką
Piotra Rosoła
Hans Jonas
O etycznej  odpowiedzialności nauki i techniki
TAiWPN UNIVERSITAS, Kraków 2017

Spotkanie odbędzie się 29 marca (środa) 2017 r.
o godz. 15.30
w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
ul. Szczęśliwicka 40, budynek C, Sala Senatu (II piętro)

o książce mówić będą
Prof. dr hab. Włodzimierz Tyburski (UMK, APS)
Dr hab., prof. APS Helena Ciążela (APS)
Dr Piotr Stankiewicz (UW)

Spotkanie poprowadzi dr hab., prof. APS Barbara Pasamonik
Organizator: Katedra Socjologii Kultury IFIS APS

Celem autora jest – jak sam to ujmuje – po pierwsze, umieszczenie Jonasa w ramach szeroko dyskutowanej problematyki krytyki postępu technicznego, a po drugie – zaprezentowanie zasady odpowiedzialności jako idei związanej z całą twórczością Jonasa (a nie tylko z książką pod tym tytułem). (...) Praca ta w sposób udany opisuje – postępując w ślad za różnymi pismami Jonasa – jak rozumie on „proces pozbawiania świata jego wymiaru etycznego”, a następnie, jaka jest jego reakcja. Mianowicie twierdzi, że powstrzymanie narastającego zagrożenia dla środowiska i istnienia ludzkości, wywołanego przez nieokiełznany rozwój nauki i techniki, wymaga przywrócenia owego wymiaru etycznego. Utworzenie nowożytnej nauki jest wedle Jonasa centralnym momentem w procesie neutralizacji bytu, najpierw przyrody, a potem w pewnym stopniu człowieka.
z recenzji profesora Stanisława Krajewskiego