Miło nam poinformować, że  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 23 grudnia 2015 roku opublikowało nowy wykaz czasopism punktowanych.
Wśród nich znalazły się czasopisma wydawane przez Wydawnictwo APS:

Szkoła Specjalna 10 punktów w kategorii B 
Psychologia Wychowawcza 7 punktów w kategorii B
Człowiek - Niepełnosprawność - Społeczeństwo 10 punktów w kategorii B