KONKURS IM. PROFESORA CZESŁAWA KUPISIEWICZA
NA PRACĘ MAGISTERSKĄ
W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 lub 2015/2016

Prace należy zgłaszać do dnia 14 lutego 2017 r.

KARTA ZGŁOSZENIA
REGULAMIN KONKURSU