KONKURS NA NAJLEPSZĄ PRACĘ DYPLOMOWĄ

REKTOR APS ogłasza VI edycję Konkursu na najlepszą pracę dyplomową (licencjacką lub magisterską)
przygotowaną na kierunku:
pedagogika
pedagogika specjalna
edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
psychologia
socjologia
praca socjalna

Prace należy zgłaszać do dnia 14 lutego 2017 r.

KARTA ZGŁOSZENIA
REGULAMIN KONKURSU