INSTYTUT EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ
WYDZIAŁU NAUK PEDAGOGICZNYCH
AKADEMII PEDAGOGIKI SPECJALNEJ
IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ

serdecznie zaprasza
do obejrzenia wystawy malarstwa oraz na wernisaż

MARIA KIESNER
Niebo nadal jest niebieskie

22.02.2017 (środa), o godz. 13.30

Wystawa malarstwa Marii Kiesner, prezentowana w galerii APS, osnuta została wokół nowych obrazów powstałych w latach 2015-2017. To prace, w których autorka dotyka zarówno podejmowanych wcześniej wątków związanych z inspiracjami modernistyczną architekturą, ale też coraz chętniej skupia się na oddaniu samego ich otoczenia. Pejzaż i przestrzeń wokół obiektów powoli stają się dominującymi elementami wysmakowanych, utrzymanych w ograniczonych gamach błękitów, zieleni, szarości, brązów, czy ugrów kompozycji.
Wiele z odmalowanych motywów zostało zaczerpniętych z kadrów zamieszczonych w albumie Mikołaja Długosza Latem w mieście będącym wyborem zdjęć, które w czasach PRL miały służyć do produkcji pocztówek. Pretekstem do rozważań stają się miejsca rekreacji z poprzednich epok - baseny z minimalistyczną zabudową, parki, kanałki wodne z blokowiskami w tle. Autorka przywołuje niegdyś znane, dziś nieistniejące lub podniszczone, zapomniane obiekty w otoczeniu zieleni. To warszawskie baseny, zjeżdżalnie, skocznie np. „Skry“, Legii lub ujęcia wodne w otoczeniu rekreacyjnej infrastruktury. Są też widoki z odwiedzanych miejsc za granicą np. z dzielnicy Eur w Rzymie, Sieny, Szwajcarii. Właściwie lokalizacja danego obiektu jest nieistotna, drugoplanowa, motywem głównym staje się woda i przestrzeń. W jednych pracach dominującym elementem jest błękit wody i nieba, w innych geometria małej „pływającej“ architektury, infrastruktury basenów, stopni do skoków do wody, czy łódek na wodzie. W kilku płótnach rozpoznajemy też widoki Warszawy, które stały się przyczynkiem do snucia opowieści  o tkance miasta, gęstwinie dachów, gzymsów, o rytmie, linii, kompozycji, czy miejscach dla autorki bardziej sentymentalnych jak np. Muranów. Obrazy z ostatnich lat malowane są w niezwykle swobodny sposób, „z gestu“. Sprawiają wrażenie lekkich, szkicowych, jakby umyślnie niedokończonych. Dominującym elementem wystawy stają się dwa płótna zatytułowane Północ (2016), z ciemno grantowym niebem, trochę surrealistyczną, nierealnie wyabstrahowaną z górzystego tła, minimalistyczną architekturą. Przepełnia je nastrój niepokoju i chłodu. Być może to zapowiedź zmian w dotychczas niezwykle konsekwentnie uprawianej twórczości Marii Kiesner?

Magdalena Durda-Dmitruk

dr Maria Kiesner  
W latach 1997-2002 studia na Wydziale Malarstwa w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Dyplom, wyróżniony nagrodą im. Józefa Szajny, obroniła w roku 2002 pod kierunkiem prof. Jarosława Modzelewskiego. Aneks z plakatu w pracowni prof. Mieczysława Wasilewskiego. Pracę teoretyczną napisała pod kierunkiem dr Agnieszki Morawińskiej. W latach 2005 i 2007 stypendystka Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Laureatka pierwszej nagrody 2. Ogólnopolskiego Konkursu Malarskiego im. Leona Wyczółkowskiego oraz wyróżnienia Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy w 2016 roku. W 2009 roku obroniła doktorat pod tytułem Miasto przed burzą. Pracuje jak adiunkt w Instytucie Edukacji Artystycznej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Autorka ponad 30 wystaw indywidualnych, uczestniczka kilkudziesięciu wystaw zbiorowych w Polsce i za granicą.
Maluje architekturę i pejzaże miejskie. Przedstawia obiekty realistycznie, ascetycznie i bez sztafażu, interesują ją fabryki, dworce, szkoły, domy kultury i zapomniane relikty socmodernizmu i modernizmu.

Galeria APS przy ul. Szczęśliwickiej 40 w Warszawie
(wystawa czynna: 24.01-.12.03.2017)