Instytut Pedagogiki Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
zaprasza wszystkich zainteresowanych problematyką edukacji akademickiej
na Ogólnopolskie Seminarium
„SPERSONALIZOWANA EDUKACJA AKADEMICKA. SZANSE I PUŁAPKI INNOWACJI DYDAKTYCZNYCH”,
które odbędzie się 3 marca 2017 roku, w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, przy ul. Szczęśliwickiej 40 w Warszawie w sali 3429. Rozpoczęcie Seminarium o godz. 10.00.

 

http://www.wnp.aps.edu.pl/instytut-pedagogiki/konferencje.aspx

http://www.wnp.aps.edu.pl/instytut-pedagogiki/konferencje/spersonalizowana-edukacja-akademicka.aspx