Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem - ostatnie wolne miejsca - celem studiów jest umożliwienie uzyskania kwalifikacji pedagoga specjalnego w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną koniecznych do realizacji programów edukacyjnych i rehabilitacyjnych ukierunkowanych na osoby z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem.

więcej ...