Studia Podyplomowe: Surdopedagogika, w lutym 2017 uruchamiamy kolejną edycję - są jeszcze ostatnie wole miejsca. Specjalistyczny program studiów,  ma na celu zdobycie szerokiej wiedzy i umiejętności m.in. w zakresie: neurologicznych podstaw rozwoju dziecka; audiologii i technicznych środków korekcyjnych, psychologii dziecka z wadą słuchu Polskiego języka migowego, surdologopedii, terapii słuchu i mowy, ortodydaktyki. Zajęcia prowadzą najlepsi wykładowcy z Zakładu Surdopedagogiki APS, Instytutu Fizjologii i Patologii słuchu, Instytutu Głuchoniemych, a także doświadczeni lektorzy PJM.